Lucie Slišková

Moravskoslezské sdružení bezpečnosti práce

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Nabízíme tyto služby:

• Komplexní zpracování dokumentace BOZP a PO

• Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a podnikajících fyzických osob v oblasti BOZP a PO

• Školení řidičů referentských vozidel

• Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

• Poradenské služby v oblasti BOZP a PO, hygiena

• Revize vyhrazených technických zařízení - elektro

• Zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice včetně vyhotovení osvědčení

• Hygiena práce - zpracování kategorizace práce ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví

• Spolupráce a veškerá jednání s příslušnými orgány na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny